Etusivu
Tausta
Käyttäjät
Materiaalintoimittajat
Yhteystiedot

 

 

 

 

 


 

KnowTimber - sahojen
oppimisympäristö

 

YLEISTÄ

Edellytys sahateollisuuden menestykselle tulevaisuudessa on yhä asiakaslähtöisempi ja joustavampi toimintatapa sekä tuotteiden entistä pitemmälle ulottuva jatkojalostus. Parhaaseen tulokseen päästään tarkastelemalla koko jalostusketjua kokonaisuutena metsästä markkinoille, jolloin vaihtoehtoisia toimintatapoja on entistä enemmän. Kokonaisuuden hallinta edellyttää toisaalta kehittyneitä tietojärjestelmiä materiaalivirtaan liittyvän tiedon tehokkaaseen hallintaan ja toisaalta työntekijöiden osaamisen laajentamista kattamaan riittävällä tasolla koko jalostusketju.

Tietotekniikka tarjoaa uuden tavan tuottaa laadukasta ja ajan tasalla olevaa koulutusmateriaalia käyttöhenkilöstön työn tukemiseen ja koulutukseen. Uusin tieto saadaan päivitettyä välittömästi eri työpisteistä käytettävään verkossa toimivaan yhteen järjestelmään. Multimediajärjestelmän kuvat, animaatiot, videot ja simulointimallit havainnollistavat aivan uudella tavalla vaikeitakin kokonaisuuksia ja tekevät uusien asioiden omaksumisen kiinnostavaksi.

Projektin taustana ovat VTT Automaation yhdessä Teknillisen korkeakoulun ja metsäklusterin yritysten kanssa toteuttamat ympäristöt:

KnowPap - paperitekniikan ja automaation oppimisympäristö

KnowPulp - sellutekniikan ja automaation oppimisympäristö

KnowPap ja KnowPulp -järjestelmät ylläpitää Prowledge Oy.

Oppimisympäristön yleinen osa on yhteinen kaikille projektiin osallistuville. Yritykset voivat lisätä haluamiinsa kohtiin yritys- ja tehdaskohtaisia tietoja.

Licentia Oy:n koordinoima projekti oli kaksivuotinen (2001-2003) ja siihen osallistuivat: AEL Oy, Finnforest Oy, Heinolan sahakoneet Oy, Järme Oy, Koskisen Oy, Käkikosken Saha Oy, Opetushallitus, Puu- ja erityisalojen liitto, Stora Enso Timber Oy, Tekmawood Oy, Työturvallisuuskeskus, Vapo Timber Oy, Veisto-rakenne Rautio Oy, WSAB Kuivaamot Oy, Yhtyneet Sahat Oy, TKK Puutekniikan laboratorio,TKK Työpsykologian laboratorio, VTT Industrial Systems, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja Licentia Oy. Projektin rahoittavat Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) ja yritykset.

Prowledge Oy:n koordinoimassa jatkoprojektissa (2004) osallistuivat: AEL Oy, Finnforest Oy, Koskisen Oy, Stora Enso Timber Oy, Yhtyneet Sahat Oy, TKK Puutekniikan laboratorio.


TAVOITE

Tavoitteeksi asetettiin kehittää sahateollisuuden työntekijöiden työn-opastukseen ja koulutukseen soveltuva KnowTimber-oppimisympäristö, joka pohjautuu hypermediaan ja simulointimalleihin. Järjestelmää käytetään selainohjelmalla ja se toimii verkkoympäristössä, mikä mahdollistaa keskitetyn päivityksen ja ylläpidon. Täten käytössä on jatkuvasti työtehtävien ja työssä oppimisen vaatima ajan tasalla oleva tietotuki.

Järjestelmä toteutettiin suomenkielisenä, mutta mahdollinen myöhempi kääntäminen muille kielille (englanti, ruotsi, saksa) otettiinn huomioon toteutuksessa.

KnowTimber jatkoprojektin tavoite oli täydentää aikaisemmassa projektissa tehtyä KnowTimber-oppimisympäristöä puuttuvilta osin vastaamaan ammattitutkintovaatimuksia. TKK vastasi pääosin sisällöstä ja työryhmätyöskentelystä ja Prowledge projektin koordinoinnista, teknisistä asioista ja lopputarkastuksesta.

 

LISÄTIETOJA

DI Tom Mäenpää, Prowledge Oy,  Puh. (09) 2517 8196

Sähköposti: etunimi.sukunimi@prowledge.com